Pagina afdrukken

Welkom

Welkom op de website van het OLB

Het Overleg Leefbaarheid Binnenstad is een overleg waaraan alle bewoners uit de binnenstad van Hoorn kunnen deelnemen. Het overleg wordt afgekort meestal het O.L.B. genoemd.

Deze website biedt een communicatieplatform voor en door bewoners van de binnenstad van Hoorn.

Wilt u ook meewerken aan de website, bijvoorbeeld door het schrijven van artikelen, of heeft u een agendapunt voor het overleg, neem dan contact op met de agendacommissie. U kunt hiervoor het contactformulier op deze site gebruiken.

 

Doelstelling

Het doel van het Overleg Leefbaarheid Binnenstad (O.L.B.) in Hoorn is een overlegplatform voor bewoners te zijn om de leefbaarheid in de binnenstad te bevorderen. Het O.L.B. is noch adviescommissie van het college van de gemeente Hoorn noch een belangenorganisatie..

 

Historie

Het OLB is gestart uit onvrede over het verkeer en de horeca. Bewoners bezochten in de jaren 70 geregeld de raadsvergaderingen in het Sstatenlogement, het toenmalige stadhuis.
Bewoners kregen geen gehoor en waren genoodzaakt acties op touw te zetten, zoals straten openbreken en beton in de openingen van de rood/witte paaltjes storten. Halverwege de jaren 80 kreeg het overleg meer structuur, ondersteuning van Netwerk, politie, gemeente en rayon binnenstad, het latere Stadstoezicht.
Bereidheid van bewoners om actie te voeren al in de 70 jaren voorbeeld “ronduit geen rondweg” door heel Hoorn gesteund. Verzet tegen zand en grind transporten door de binnenstad. Bewoning Visserseiland, “woontorens nee”
In de jaren 90 ten gevolg van de verruiming openingstijden van de horeca werd op initiatief van het O.L.B., na overleg met de toenmalige burgemeester Pierre Janssens, de Stichting Hoornse Stadsfeesten opgericht.
Kunstmarkt initiatief O.L.B. in 2002 door Joke van der Meij gestart, Montmartre op het Dal.
Kermisoverleg , regulieren kermis overlast, herinrichting binnenstad, soft drugs reguleren, verhuizen coffeeshop Grote Havensteeg naar Vale Hen, sluiten Doelenkade, enzovoort.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.olbhoorn.nl/